3.4. ВИДОВЕ РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО

Закрилата, която България предоставя на чужденците, включва убежище, международна закрила и временна закрила (чл.1, ал.2 ЗУБ).

Председателят на Държавната агенция за бежанците (ДАБ) предоставя международната закрила (чл.2, ал.3 ЗУБ).

Международната закрила включва статут на бежанец и хуманитарен статут (чл.1а, ал.2 ЗУБ).

При разглеждането на молбата за закрила първо се извършва преценка за предоставяне на статут на бежанец. В случай, че статут на бежанец не бъде предоставен, се разглежда необходимостта от предоставяне на хуманитарен статут (чл.73 ЗУБ).

В срок до 6 месеца от образуване на производство по общия ред председателят на ДАБ взема решение, с което предоставя или отказва статут на бежанец или хуманитарен статут (чл.75, ал.1 ЗУБ).