Проф. д. н. Камелия Николова е един от авторите на първата антология на историческия театрален авангард в Централна и Източна Европа

Ценното издание е подготвено по инициатива и с финансовата подкрепа на полския Театрален институт „Збигнев Рашевски“ във Варшава
Понеделник, 12 Ноември 2018 11:28 Публикувана в Европа Прочетена 3298 пъти
Проф. д. н. Камелия Николова е професор по “История на европейския театър” и по “Теория на режисурата” в НАТФИЗ и професор по театрознание в Института за изследване на изкуствата към БАН. Била е докторант по  “История на европейския театър” към катедра “Театрознание” в НАТФИЗ и е защитила дисертация на тема “Произход и естетически основания на театралната режисура”. Специализирала е история на европейския театър и култура на ХХ век в Обществото за театрални изследвания към Британския театрален музей в Лондон, Обединеното кралство. Гост-професор е в Нов български университет и НХА “Николай Павлович, както и гостуващ лектор в чужди университети. Проф. д. н. Камелия Николова е професор по “История на европейския театър” и по “Теория на режисурата” в НАТФИЗ и професор по театрознание в Института за изследване на изкуствата към БАН. Била е докторант по “История на европейския театър” към катедра “Театрознание” в НАТФИЗ и е защитила дисертация на тема “Произход и естетически основания на театралната режисура”. Специализирала е история на европейския театър и култура на ХХ век в Обществото за театрални изследвания към Британския театрален музей в Лондон, Обединеното кралство. Гост-професор е в Нов български университет и НХА “Николай Павлович, както и гостуващ лектор в чужди университети. Снимка: Архив на НАТФИЗ.

Проф. д. н. Камелия Николова (доктор на изкуствознанието - https://natfiz.bg/member/kameliya-nikolova/ ) преподавател по История на европейския театър и ръководител на катедра „Театрознание” в НАТФИЗ, е един от авторите в международния колектив, създал първата Антология на историческия театрален авангард в Централна и Източна Европа – Awangarda teatralna w Europie. Środkowo-Wschodniej - wybór tekstów źródłowych. Warszawa, 2017.

 

Ценното издание е подготвено по инициатива и с финансовата подкрепа на полския Театрален институт „Збигнев Рашевски“ във Варшава.

 

В създаването на Антологията участват театроведи и театрални изследователи от 11 страни от Централна и Източна Европа. Всеки един от тях представя развитието на историческия театрален авангард в своята страна във въвеждаща студия, която е последвана от два оригинални текста на емблематични за това развитие театрални фигури и важни илюстрации.

 

Автори и съставители на Антологията са Дариуш Кошински (Полша, водещ редактор); Мартин Бернатек, Ана Хеймова и Ян Юрик (Чехия); Золтан Имре (Унгария); Мартинас Петрикас и Аста Петрикиене (Литва); Едита Тишейзере (Латвия); Камелия Николова (България); Борис Сенкер (Хърватска); Игор Мокану (Румъния); Ана Косянчич (Словения); Мартина Масларова (Словакия) и Ханна Веселовска (Украйна). Редактори на изданието са Ева Гудериан-Чаплинска и Малгожата Лейко.

 

Антологията е на полски език, предстои издаването ѝ на английски. Тя вече може да бъде намерена в редица библиотеки в европейските страни, както и в библиотеките на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов” и на Института за изследване на изкуствата към БАН.

Влезте, за да коментирате