3.1.2 ПРАВА ПРИ ПРЕДОСТАВЕН СТАТУТ НА БЕЖАНЕЦ

Съгласно българския закон при получаване на статут на бежанец чужденецът с бежански статут придобива правата и задълженията на български гражданин.

Това означава, че при предоставяне на статут на бежанец чужденците имат право на:

  • работа без специално разрешение;
  • образование в държавните училища и университети;
  • събиране със семейството си на територията на България;
  • българско гражданство след изтичане на 3 години от получаването на статута;
  • пътуване в чужбина по реда и условията за българските граждани.

Законът обаче предвижда и някои ограничения. Бежанците със статут нямат право да:

  • участват в избори за държавни и местни органи;
  • гласуват в национални и местни референдуми;
  • участват в създаването на политически партии или да членуват в политически партии;
  • заемат длъжности, за които със закон се изисква само българско гражданство;
  • да бъдат военнослужещи в българската армия.

Правата на бежанците с признат статут могат да бъдат подложени и на други ограничения, ако някой закон изрично ги е предвидил.

За бежанци се смятат съпругът или съпругата на чужденец с предоставен статут на бежанец и техните малолетни и непълнолетни деца, които не са сключили брак. Тези членовете на семейството на чужденец, който е получил статут на бежанец, ползват същите права, но само ако е съвместимо с личния им статус. Например, ако нямат друг вид разрешение за законно пребиваване в България или в друга държава.

Членовете на семейството на признатия бежанец не могат да ползват неговите права и ако за тях са налице обстоятелства за прекратяване или отнемане на статута. Например, ако са извършили тежко престъпление от неполитически характер преди да дойдат в България, или, ако след получаването на статута са се снабдили с нов паспорт от държавата си по произход.

Когато чужденец с предоставен статут на бежанец сключи брак след като е получил статута, съпругът или съпругата, ако са чужденци, могат да получат статут на бежанец само на свое собствено основание поради опасения от преследване.