3.2.2 ПРАВА ПРИ ПРЕДОСТАВЕН ХУМАНИТАРЕН СТАТУТ

Съгласно българския закон при получаване на хуманитарен статут чужденецът придобива правата и задълженията като на чужденец с разрешено постоянно пребиваване в България.

Това означава, че при предоставяне на хуманитарен статут чужденците имат право на:

  • работа без специално разрешение;
  • образование в държавните училища и университети;
  • събиране със семейството си на територията на България;
  • българско гражданство 5 години след получаване на статута;
  • пътуване в чужбина по реда и условията за чужденците с разрешено постоянно пребиваване в България. (За повече информация по този въпрос – виж “Законен имигрант”)

За ползватели на хуманитарен статут се смятат и съпругът или съпругата на чужденец, който има предоставен хуманитарен статут в България, както и техните малолетни и непълнолетни деца, които не са сключили брак. Членовете на семейството на чужденец, който е получил хуманитарен статут, ползват същите права, но само ако е съвместимо с личния им статус. Например, ако нямат друг вид разрешение за законно пребиваване в България или в друга държава.

Членовете на семейството на чужденеца с хуманитарен статут не могат да ползват неговите права и ако за тях са налице обстоятелства за прекратяване на статута или отнемане на статута. Например, ако са извършили тежко престъпление от неполитически характер преди да дойдат в България, или, ако след получаването на статута са се снабдили с нов паспорт от държавата си по произход.

Когато чужденец с предоставен хуманитарен статут сключи брак след като е получил статута, съпругът или съпругата, ако са чужденци, могат да получат хуманитарен статут само на свое собствено основание поради реална опасност от тежки посегателства в държавата им по произход.